Drama Anak dengan Bahasa Jawa


JANOKO AREP NGLANJUTNE SEKOLAH

Ing salah sawijining dina, Gareng, Petruk lan bagong lagi padha dolanan an ataman. Kabeh-kabehe padha jingkrak-jingkrak karo nyanyi lan njoged.

Gareng     :    “Hlo saiki aku wes wanen toh, sekolah wae wes mangkat dewe.”

Bagong     :    “Apa iya Kang Gareng?”

Gareng    :    “Ya iya nuh!”

Petruk     :    “Halah aja percaya, Gong>”

Gareng    :    “Kowe ngapa Truk, sirik wae!”

Petruk    :    “Sak-sak ku toh..wekkk………..”

Gareng    :     “Weladalah, njaluk rame po piy Truk?”

Bagong    :     “Uwes-uwes toh kang, aja padha kerah dewe-dewe. Kae lho Ndoro Janoko kok ketara susah. Ayo padha dicedhaki.”

Ngerti Bendharane, Raden Janoko ketara sedhih, Gareng, Petruk lan Bagong banjur nyedaki trus takon.

Gareng     :    “Wonten punapa Ndoro, kok ketingal radi susah penggalihipun?”

Janoko     :    “Iyo Gareng, aku lagi bingung. Bubar lulus SD aku arep ngopo?”

Gareng    :    “Nggih kedahipun nglajengaken sekolah malih Ndoro. Kedahipun saged nuntasaken program pemerinta wajib belajar 9 tahun”

Petruk     :    “Inggih leres niku Ndoro. Supados mangke gadhah keterampilan hidup utawi life skill kangge pados pakaryan ingkang sekeca”

Janoko    :    “Hla kepiye meneh, aku arep sekolah maneh nanging Rama ku wes ngendika yen ora nduweni dana. Sajane aku yo gela yen ora neruske maneh.”

Gareng     :    “O…menawi mekaten tanglet Rama Semar kemawon Ndoro, mugi-mugi saged maringi pangertosan.”(karo nglirik bagong)

Gareng    :    “Gonng, coba golekana Rama Semar kana, trus omongna Ndoro Janoko kepengin njaluk nasehat e”

Bagong Banjur nggoleki Rama Semar, badhe matur menawa Raden janoko kepengen nyuwun pangertosan.

Semar    :    “wonten punapa Ndoro Janoko?”

Janoko    :    “Aku arep sekolah maneh nanging aku ora duwe dana, kepiye iki Kakang Semar?”

Semar    :    “Ndoro Janoko boten sah susah, sakpunika sampun wonten dana BOS. Sekolah dhateng SMP pun gratis Ndoro.”

Janoko    :    “O..Ngono toh Kakang Semar. Yo yen ngono ak sesuk melu ndaftar sekolah maneh yen wes ana bukakan pendaftaran murit anyar. Aku arep sekolah SMP”

Semar    :    “Nggih leres niku Ndoro. Sakpunika Ndoro Janoko pun boten susah malih toh, monggo nyanyi kemawon.”

Punakawan Semar, gareng, Petruk lan Bagong ugo Raden Janoko padha seneng-seneng. Kabehe padha nanyi-nanyi kanggo nglipur ati.

Nang kene seneng

Nang kana seneng

Nang ngendi-ngendi atiku seneng

Nang Skolah seneng

Yen Munggah seneng

Yen lulus atiku tambah seneng..

La..la..la..la…la..laa..

Iklan

Tentang Irwanto, S.Pd.SD

Seorang pendidik di sebuah SD negeri di Kabupaten Wonogiri yang ingin berbagi dan bertukar pemikiran serta berdiskusi tentang dunia pendidikan khususnya dunia sekolah dasar lewat blog.
Pos ini dipublikasikan di Drama Pendidikan dan tag , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s